مشاوره پزشکی

- تعداد کل پرسش ها: 2

برگشت از انسولین به قرص

پاسخ داده شده توسط : دکتر زینب زمانی 2 ماه پیش دیابت نوع2 انسولین

با سلام اقایی 85 ساله هستم و۴۳ سال است دیابت نوع ۲دارم و ۲۰سال است که از قرص با نظر دکتر شروع ب...

1
76

دیابت و بارداری

پاسخ داده شده توسط : مینا فرخی 6 ماه پیش بارداری دیابت نوع یک انسولین

با سلام خانمی 23 ساله هستم، میخو استم ببینم دیابت نوع یک دارم وابسته به انسولین میخواستم ببینم...

1
156
مشاوره پزشکی پیگیری و لغو نوبت