تعداد کل پرسش ها: 1

دندان درآوردن

پاسخ داده شده توسط : دکتر ناهید ابراهیمی محمدیه 3 ماه پیش دندان عقل افتادن دندان

پسرم 5 سال ونیمشه، دندون عقل درآورده، امروزم دندون جلوش افتاد، البته جاش دندون دراومده.میخواستم...

1
78
مشاوره پزشکی پیگیری و لغو نوبت