عوارض جراحی های آنورکتال (مقعدی)

2 ماه پیش عمومی تعداد بازدید : 153

خونریزی پس از جراحی آنورکتال

درد مقعد

2 ماه پیش عمومی تعداد بازدید : 67

علل ایجاد درد مقعد
تبلیغات

چقدر در مورد هموروئید می دانید؟

2 ماه پیش بیماری های ادراری و تناسلی تعداد بازدید : 54

آیا هموروئید خطرناک است؟ راه پیشگیری و درمان آن چیست؟

هموروئید

2 ماه پیش بیماری های ادراری و تناسلی تعداد بازدید : 196

نشانه ها و درمان هموروئید
مشاوره پزشکی لغو نوبت