یافتن پزشک متخصص

1 ماه پیش اطلاعات سلامت عمومی تعداد بازدید : 569

پیدا کردن پزشک مناسب می تواند برای بیماران یک چالش بزرگ باشد. اندام و اُرگان های بدن ما به شیوه ای پیچیده به یکدیگر متصل و مرتبط اند. یافتن تخصص مناسب...
تبلیغات

هیپوسپادیاس

2 ماه پیش اطفال بیماری های ادراری و تناسلی تعداد بازدید : 95

درمان نقص مادرزادی هیپوسپادیاس
مشاوره پزشکی لغو نوبت