مشاوره با پزشک بوسیله تلفن یا WhatsApp
مشاهده پزشکان

سوالات پزشکی در رابطه با تاثیرات ویروس کرونا بر ریه و سایر اندام های بدن

- مجموع تاپیک ها: 1
مشاوره پزشکی تلفنی و آنلاین پیگیری و انتقال نوبت
اخبار و اطلاعات کرونا
مشاوره پزشکی تلفنی و آنلاین
پیگیری و انتقال نوبت
دانلود اپلیکیشن
بیشتر
ارسال تیکت
یکی از گزینه های زیر را انتخاب نمایید