مشاوره با پزشک بوسیله تلفن یا WhatsApp
مشاهده پزشکان

سوالات پزشکی در رابطه با آیا شیوع ویروس کرونا در تابستان کمتر خواهد شد؟

- مجموع تاپیک ها: 2

دل درد

1 سال پیش

1
885
مشاوره تلفنی پیگیری و انتقال نوبت
اخبار و اطلاعات کرونا
مشاوره تلفنی
پیگیری و انتقال نوبت
ارسال تیکت
یکی از گزینه های زیر را انتخاب نمایید