1

مصطفی 5 ماه پیش پاسخ

دکتر هم یک انسان هست مگر چند نفر رو در طول یک روز معاینه و ویزیت کنه؟

نظر خود را بنویسید
مشاوره پزشکی پیگیری و لغو نوبت