محلول آهن دکستران

3 ماه پیش تغذیه اطلاعات سلامت عمومی تعداد بازدید : 168

تزریق محلول آهن دکستران به صورت آمپول یا تزریق درون وریدی

تزریق سِرُم آهن (آی وی)

3 ماه پیش اطلاعات سلامت عمومی تعداد بازدید : 1120

تزریق درون وریدی سرم آهن
تبلیغات

کم خونی ناشی از فقر آهن

3 ماه پیش عمومی تعداد بازدید : 123

کمبود آهن و عوارض آن
مشاوره پزشکی لغو نوبت