محلول آهن دکستران

5 ماه پیش تغذیه اطلاعات سلامت عمومی تعداد بازدید : 263

تزریق محلول آهن دکستران به صورت آمپول یا تزریق درون وریدی

تزریق سِرُم آهن (آی وی)

5 ماه پیش اطلاعات سلامت عمومی تعداد بازدید : 2676

تزریق درون وریدی سرم آهن
مشاوره پزشکی پیگیری و لغو نوبت