تزریق سِرُم آهن (آی وی)

5 ماه پیش اطلاعات سلامت عمومی تعداد بازدید : 2676

تزریق درون وریدی سرم آهن

تست قند A1C

5 ماه پیش آزمایش، رادیولوژی، سونوگرافی تعداد بازدید : 168

نتایج این تست میانگین سطح قند خون را در دو الی سه ماه گذشته نشان می دهد
مشاوره پزشکی پیگیری و لغو نوبت