مجله سلامت

آسیب ACL (پارگی رباط صلیبی)

8 ماه پیش 13-06-1398 ارتوپدی تعداد بازدید : 871

آسیب ACL، به معنی پیچ خوردگی یا پارگی رباط صلیبی قدامی است که یکی از لیگامان ها یا رباط های اصلی زانو می باشد. آسیب های ACL، بیشتر در ورزش هایی اتفاق...

کوندرو مالاسی پاتلا (نرمی غضروف كشكك زانو)

8 ماه پیش 26-10-1397 ارتوپدی تعداد بازدید : 348

نرمی غضروف کشکک زانو
مشاوره پزشکی پیگیری و لغو نوبت