مجله سلامت

پرولاپس رحم و مثانه

2 هفته پیش زنان و زایمان تعداد بازدید : 232

در  پرولاپس رحم و مثانه، این اندام ها دچار کشیدگی و  افتادگی شده و از ساختارهای تناسلی  دیگر مثل واژن بیرون می زنند. در این عارضه ...
مشاوره پزشکی پیگیری و لغو نوبت