مجله سلامت

آسیب ACL (پارگی رباط صلیبی)

8 ماه پیش 13-06-1398 ارتوپدی تعداد بازدید : 871

آسیب ACL، به معنی پیچ خوردگی یا پارگی رباط صلیبی قدامی است که یکی از لیگامان ها یا رباط های اصلی زانو می باشد. آسیب های ACL، بیشتر در ورزش هایی اتفاق...
مشاوره پزشکی پیگیری و لغو نوبت