جنون
صرع
افسردگی پس از زایمان
پارکینسون
اوتیسم
میگرن