پاسخ سوال

إجابة طبيب موقع سلامتي 24 :

مكمل ها فقط در صورتي موثر واقع مي شوند كه شما دچار كمبود هاي تغذيه اي باشيد،چنانچه علت ريزش مو مشكلات داخلي و هورموني باشد تاثيري ندارد،عوارض دارويي به شكل حساسيت ممكن است بروز كند كه فردي است و عموميت ندارد

1
آیا پاسخ این سوال برای شما مفید بود ؟
إجابة طبيب موقع سلامتي 24 :

با سلام مکمل در صورت نیاز بدن بسیار مفید است و در صورت نیاز نداشتن بدن هم میتواند بدون عوارض باشد در صورتی که دووز مصرف مناسب باشد مفید است

1
آیا پاسخ این سوال برای شما مفید بود ؟
أکتب رأیک

الإستشارة الطبیة تتبع وإلغاء الموعد