پاسخ سوال

إجابة طبيب موقع سلامتي 24 :

سلام دارو ندید به متخصص اطفال مراجعه واو سونوگرافی از معده ویک آزمایش ومعایناتی میکند که اگر تنگی دریچه پیلور نباشد ورفلاکس باشد به اقدامات درمان جواب میده

0
آیا پاسخ این سوال برای شما مفید بود ؟
أکتب رأیک

الإستشارة الطبیة تتبع وإلغاء الموعد