0
إجابة طبيب موقع سلامتي 24 :

سلام دارو ندید به متخصص اطفال مراجعه واو سونوگرافی از معده ویک آزمایش ومعایناتی میکند که اگر تنگی دریچه پیلور نباشد ورفلاکس باشد به اقدامات درمان جواب میده

أکتب رأیک
الإستشارة الطبیة تتبع وإلغاء الموعد