پاسخ سوال

إجابة طبيب موقع سلامتي 24 :

واقعا ترشح عفونی از رحم به پاتولوژی اندومتریوز ربطی ندارد ولی اگر تخمدان مانده باشد و ترشحات در طول یک سیکل قاعدگی قطع و وصل میشود میتواند به اندومتریوز مربوط باشد که با ازمایش مشخص میشود چیزی که بیشتر به نظر میرسد احتمال عفونت است که باید درمان شود

0
آیا پاسخ این سوال برای شما مفید بود ؟
أکتب رأیک

الإستشارة الطبیة تتبع وإلغاء الموعد