0
إجابة طبيب موقع سلامتي 24 :

در پوليپ هاي با سايز كمتر از ١٠ميلي متر،به ندرت احتمال بدخيمي وجود داره و پزشك اغلب از طريق سونوگرافي به مدت ٦تا ١٢ ماه تغييرات ضايعه رو كنترل ميكنه مثلا رشد پوليپ كه به سمت بدخيمي نره. اگه اندازه پوليپ كوچك باشه ولي سنگ در كيسه صفرا وجود داشته باشه،كيسه صفرا برداشته ميشه
پوليپ هاي با اندازه بزرگ تر از ١٠ميلي متر شانس بدخيمي بيشتري دارن و راه درمان برداشتن كيسه صفرا هست.
با اين وجود در بعضي مقاله ها گفته شده كه سايز پوليپ به تنهايي نميتونه بدخيمي يا خوش خيمي مشخص كنه و پيشنهاد شده كه در پوليپ هاي بزرگتر از ٦ميليمتر ،جراحي انجام بشه.

أکتب رأیک
الإستشارة الطبیة تتبع وإلغاء الموعد