پاسخ سوال

إجابة طبيب موقع سلامتي 24 :

با سلام . فشار ۱۸ در محدوده نرماله، به شرطیکه معاینه چشم و عکسبرداریهای عصب چشم و میدان بینایی نرمال باشند که اون طور که شما گفتید نرمال بودند.‌پس مشکلی نیست . و منعی برای لیزیک ندارید.. البته عکسبرداریهای دیگری هم از نظر لیزیک لازمه که پزشکتون انجام خواهندداد.

0
آیا پاسخ این سوال برای شما مفید بود ؟ تم تسجیل رأیکم الثمین بنجاح
أکتب رأیک

الإستشارة الطبیة تتبع وإلغاء الموعد