0
إجابة طبيب موقع سلامتي 24 :

چربی پوست اگر همراه علائم دیگر نباشد طبیعی و ژنتیکی است میتوان با شستشو با شوینده های اکنه ای ان را کنترل کرد لوازم ارایش و هر نوع کرمی که مصرف میکنید فاقد چربی باشد. چنانچه مشکل دیگری همراه این علائم دارید به پزشک مراجعه کنید

أکتب رأیک
الإستشارة الطبیة إلغاء موعد الحجز