0
إجابة طبيب موقع سلامتي 24 :

در عفونتهای مقاوم ادراری گاهی درمان طولانی مدت با دوز کم لازم است مثلا شبی یک کوتریموکسازول به مدت سه ماه ولی همه اینها به بعد از مشاهده ازمایش ادرار موکول میشود

0
إجابة زائر موقع سلامتي24 :

قبلا تا دو ماه استفاده کردم

avatar

یسرا منذ شهرين الإجابة

أکتب رأیک
الإستشارة الطبیة إلغاء موعد الحجز