پاسخ سوال

إجابة طبيب موقع سلامتي 24 :

با سلام. هرچند تشخیص ازراه دور سخته و باید معاینه بشید، ولی بنظر می رسه التهاب لبه پلک ( بلفاریت) داشته باشید که صبحها بیشتر اذیت میکنه. البته اگر سابقه ضربه به چشم داشته باشید احتمال زخمهای راجعه قرنیه هم هست..
درهرصورت، توصیه میکنم جهت معاینه دقیق و بررسی وضعیت پلک و قرنیه و اشک چشم، مراجعه و تحت معاینه قرار بگیرید.

0
آیا پاسخ این سوال برای شما مفید بود ؟ تم تسجیل رأیکم الثمین بنجاح
أکتب رأیک

الإستشارة الطبیة تتبع وإلغاء الموعد