0
إجابة طبيب موقع سلامتي 24 :

سلام و وقت بخیر‌.هم دیسک گردن و هم بالشت نامناسب می توانند درد گردن بدهند اما اینها تمام علل درد گردن نیستند.شایعترین دلایلش می توانند ناشی از انقباضات عضلات گردنی بدلیل ضعف عضله یا وضعیت نامناسب گردنی و یا خم کردن طولانی مدت گردن و یا نگهداشتن طولانی مدت گردن در یک وضعیت ثابت باشد.بهرحال در صورت تکرار جهت معاینه به پزشک متخصص مراجعه نمایید.

أکتب رأیک
الإستشارة الطبیة تتبع وإلغاء الموعد