0
إجابة طبيب موقع سلامتي 24 :

سلام و وقت بخیر.یافته های ام ار ای وقتی ارزش پیدا می کند که با معاینه بالینی منطبق باشد بعبارتی هیچ چیز جای معاینه پزشک را نمی گیرد.بهرحال ام اری شما دیسک مهره اخرکمری را نشان می دهد که می تواند توجیه کننده درد شما به شرط تطبیق با معاینه شما،باشد. قاعدتا ترکیبی از فیزیوتراپی، اب درمانی و نرمشهای خاص و دارو می تواند سبب تسکین درد شما باشد.با پزشک خود مشورت کنید.

أکتب رأیک
الإستشارة الطبیة تتبع وإلغاء الموعد