0
إجابة طبيب موقع سلامتي 24 :

با سلام بهتر است ابتدا توسط یک متخصص داخلی معاینه شوید و آزمایشات لازم جهت بررسی مشکلات کبدی کلیوی انجام شود در صورتی که مشکلات داخلی مطرح نباشد بعد از آن با مراجعه به متخصص چشم میتوانیدکمک بیشتری بگیرید

أکتب رأیک
الإستشارة الطبیة تتبع وإلغاء الموعد