0
إجابة طبيب موقع سلامتي 24 :

لطفا در مورد بیماری خودتون بیشتر توضیح بدید.

0
إجابة زائر موقع سلامتي24 :

سلام اقای دکتر من مدت ده سال است که دیابت ازنوع دو دارم وتحت کنترول است اخیران یک هفته میباشد کپاشنه ومج پای جپم بشدت درد میکند بطوریکه از شدت درد نمیتوانم جند قدم راه بروم خواهش میکنم مرا راهنمایی کنید

avatar

پروین شیرخان نژاد منذ شهرين گزارش نظر الإجابة

أکتب رأیک
الإستشارة الطبیة إلغاء موعد الحجز