0
إجابة طبيب موقع سلامتي 24 :

سلام اگر هم سبزه وهم اسهال که باید بررسی و معاینه و آزمایش ادرار بشه ولی اگر سبز غیر اسهالی ممکن است با بستن پهلو ویا کمتر دادن اول شیر مادر و بیشتر ادامه دادن شیر انتهایی سینه مادر بهتر شود

إجابة زائر موقع سلامتي24:

اسهالش کمتره ولی رنگش خیلی سبزه بردم دکتر گفت چیزی نیست اما من نگرانم ب خوردن من هم ربطی داره ک چی بخورم ک خوب بشه. نزدیک سه ماهشه وزنشم 5 کیلو 800 چیکار کنم از روغن حیوانی برا پهلو هاش استفاده کنم یا روغن سیاه دانه ممنون184

avatar

زهرا یزدان پناه منذ شهرين گزارش نظر

أکتب رأیک
الإستشارة الطبیة إلغاء موعد الحجز