0
پاسخ متخصص سایت سلامتی 24 :

انزال زودرس یا زود انزالی زمانی رخ می دهد، که یک مرد زودتر از آن که خودش یا همسرش می خواهد، دچار انزال می شود. زود انزالی یکی از شایع تیرین نارضایتی های جنسی است. میزان شیوع این مشکل در شرایط مختلف، متفاوت است ولی به طور میانگین از هر ۳ مرد، ۱ نفر دچار انزال زودرس است و یا در روابط جنسی خود چندباری آن را تجربه کرده است. تا زمانی که این مشکل همیشگی نباشد، جای نگرانی نیست. با این حال اگر شرایط زیر در مورد شما صدق می کند، ممکن است دچار انزال زودرس باشید: • اگر همیشه یا تقریبا همیشه یک دقیقه پس از دخول انزال رخ می دهد. • اگر معمولا نمی توانید انزال خود را طی رابطه جنسی به تاخیر بیاندازید. • اگر دچار استرس و ناامیدی هستید و در نتیجه از رابطه جنسی اجتناب می کنید. دو عامل روانی و زیستی نقش مؤثری را در بروز چنین اختلالی ایفا می کند ولی بسیاری از مردان به دلیل شرمساری از بیان این موضوع، تمایلی به صحبت در این رابطه ندارند. در این میان، استفاده از روش های دارویی، مشاوره های روان شناسی و یادگیری دقیق روش های برقراری روابط زناشویی می تواند در تاخیر انزال و بهبود کیفیت جنسی زوجین مفید باشد، ولی در بیشتر مردان، ترکیبی از روش های درمانی بسیار موثرتر است. برای دیدن ادامه سوال خود کلیک کنید

نظر خود را بنویسید
مشاوره پزشکی لغو نوبت