0
پاسخ متخصص سایت سلامتی 24 :

اصلاح انحراف بینی با بهبود جریان تنفسی ارتباط کاملا مستقیم یک جانبه ندارد ... مجرای تنفسی مسیری دینامیک با شاخک ها و مخاط ویژه ای است که در کنار فیزیک مجرای تنفسی روی جریان هوا تاثیر میگذارد .. در بیمارانی که الرژی دارند بعد اصلاح انحراف با یا بدون عمل زیبایی مشکل تنفسی ممکن است برطرف نشود. میزان جریان هوا روی بویایی تاثیر دارد. پیشنهاد میکنم یک دوره کامل درمان ضد اختقان و ضد الرژی استفاده کنید اگر علایم بهبود قابل توجه داشت ... مشکلات مربوط به الرژی و تغییرات ثانوی ان است و اقدام برای شما فقط دارو است. اگر نه انجام اسکن مجدد با یا بدون اندوسکوپی داخل بینی پیشنهاد میکنم

نظر خود را بنویسید
مشاوره پزشکی لغو نوبت