0
پاسخ متخصص سایت سلامتی 24 :

سلام.در زمینه الرژی، از یکطرف افزایش ترشحات پشت حلقی و از طرف دیگر خشکی حلق و دهان ناشی از تنفس دهانی می تواند باعث احساس تلخی و ناراحتی بیمار شود. بعلاوه مشکلات دیگری نظیر انحرا ف سپتوم، وپولیپها و... نیز ممکن است همزمان با آلرژی وجود داشته باشد که باعث تشدید علایم شوند لذا معاینه توسط متخصص گوش و حلق و بینی توصیه می شود.

نظر خود را بنویسید
مشاوره پزشکی لغو نوبت