0
پاسخ متخصص سایت سلامتی 24 :

سلام با توجه به حساسیت آزمایشات غربالگری و بررسی آیتم های مختلف لطفا به پزشک معالج خود مراجعه داشته باشید تا تصمیم گیری رخ دهد

نظر خود را بنویسید
مشاوره پزشکی لغو نوبت