0
پاسخ متخصص سایت سلامتی 24 :

حرکات غیر عادی چشم در تشنج یه طور معمول عبارتست از: ۱-یک انحراف شدید تونیک هر دو چشم به یک طرف و پس از چند ثانیه حرکات پرشی ریتمیک چشمها به سمت همان جهت قبلی . ۲- که معمولا شایع تر است انحراف تونیک(gaze) چشمها به سمت بالا که به آن upward gaze نیز گفته میشود. همگی این حالتها برای چند ثانیه تا چند دقیقه اند و از بین‌میروند. حرکات عجیب و غریب و ادامه دار چشمها معمولا تشنج نیستند. البته گاهی در تشنجات فوکال مداوم به ندرت ممکنست تنها جزء حرکتی تشنج حرکات چشمی باشد که طول بکشد ولی الگوی کلی تیپ حرکت باز هم همان‌چیزیست که در بالا ذکر شد

نظر خود را بنویسید
مشاوره پزشکی لغو نوبت