0
پاسخ متخصص سایت سلامتی 24 :

سلام، اگر آزمایش شما در آزمایشگاه دقیقی انجام شده است و پرکاری شما توسط پزشک تایید گردیده، بایستی توسط پزشک غدد ویا داخلی معاینه تیرویید برایتان انجام شود و در صورت صلاحدید پزشکتان یک سری آزمایشات تکمیلی برای شما انجام گردد، در مورد مشکل پریود نامنظم و پرمویی بایستی علاوه بر شرح حال دقیق و معاینه که بایستی برایتان انجام شود به نظر میرسد احتمالا مشکل تخمدان پلی کیستیک برایتان مطرح است .در مجموع بهتر است توسط پزشک غدد ویزیت شوید.

نظر خود را بنویسید
مشاوره پزشکی لغو نوبت