• رزرو نوبت
  • توضیحات
  • گالری
  • نظرات

تخصص ها
  • فلوشیپ و فوق تخصص
  • متخصص اعصاب و روان - فوق تخصص بیماری های سایکوسوماتیک
عضویت در انجمن های پزشکی
  • عضو انجمن علمی علوم اعصاب ایران
لیست بیمه های طرف قرار داد
  • تامین اجتماعی, خدمات درمانی, طرف قرار داد با کلیه بیمه ها (خصوصی - دولتی), خدمات درمانی- نیروهای مسل
تسلط به دیگر زبان ها برای ویزیت بیمار
  • فارسی, انگلیسی,
دسترسی به مطب: برخورد منشی: زمان انتظار: امکانات محیط مطب: برخورد پزشک: نظر شما چیست؟
مشاوره پزشکی لغو نوبت