• رزرو نوبت
  • توضیحات
  • گالری
  • نظرات

متاسفانه زمانی برای ویزیت اینترنتی توسط پزشک ثبت نشده است

تخصص ها
  • متخصص
  • متخصص روانپزشکی (اعصاب و روان)
عضویت در انجمن های پزشکی
  • عضو انجمن علمی روانپزشکان ایران
تسلط به دیگر زبان ها برای ویزیت بیمار
  • فارسی,
دسترسی به مطب: برخورد منشی: زمان انتظار: امکانات محیط مطب: برخورد پزشک: نظر شما چیست؟
524----0903 - 24 اردیبهشت 1397

پزشک بسیار عالی و حاذق و دلسوز.

تبلیغات