• رزرو نوبت
  • توضیحات
  • گالری
  • نظرات

لطفا 15 دقیقه قبل از وقت تعیین شده در مطب حضور داشته باشید

تخصص ها
  • فلوشیپ و فوق تخصص
  • متخصص بیهوشی-فلوشیپ فوق تخصصی درد
تسلط به دیگر زبان ها برای ویزیت بیمار
  • فارسی, انگلیسی,
دسترسی به مطب: برخورد منشی: زمان انتظار: امکانات محیط مطب: برخورد پزشک: نظر شما چیست؟
تبلیغات
مشاوره پزشکی لغو نوبت