• رزرو نوبت
  • توضیحات
  • گالری
  • نظرات

لطفا کمی قبل از زمان رزرو شده در مطب حضور داشته باشید.

تخصص ها
  • متخصص
  • متخصص زنان و زایمان و نازایی
عضویت در انجمن های پزشکی
  • عضو انجمن علمی متخصصین زنان و مامایی ایران
لیست بیمه های طرف قرار داد
  • با شرکت های بیمه قرارداد ندارند,
تسلط به دیگر زبان ها برای ویزیت بیمار
  • فارسی,
دسترسی به مطب: برخورد منشی: زمان انتظار: امکانات محیط مطب: برخورد پزشک: نظر شما چیست؟
تبلیغات
مشاوره پزشکی لغو نوبت