• رزرو نوبت
  • توضیحات
  • گالری
  • نظرات

لطفا 15 دقیقه قبل از نوبت خود در مطب حضور داشته باشید و مدارک مورد نیاز را هم همراه خود بیاورید

تخصص ها
  • متخصص
  • متخصص بیماری های داخلی
عضویت در انجمن های پزشکی
  • عضو جامعه علمی پزشکان متخصص داخلی ایران
لیست بیمه های طرف قرار داد
  • تامین اجتماعی, خدمات درمانی- نیروهای مسلح, طرف قرار داد با کلیه بیمه ها (خصوصی - دولتی),
تسلط به دیگر زبان ها برای ویزیت بیمار
  • فارسی, انگلیسی, عربی, ترکمنی,
دسترسی به مطب: برخورد منشی: زمان انتظار: امکانات محیط مطب: برخورد پزشک: نظر شما چیست؟
تبلیغات
مشاوره پزشکی لغو نوبت