• رزرو نوبت
  • توضیحات
  • گالری
  • نظرات

لطفا 15 دقیقه قبل از وقت تعیین شده در مطب حضور داشته باشید؛ در صورت عدم حضور در زمان مقرر، نوبت شما به بیماران حاضر داده شده و اعتراض مسموع نخواهد بود..

تخصص ها
  • متخصص
  • متخصص جراحی عمومی
لیست بیمه های طرف قرار داد
  • تامین اجتماعی, خدمات درمانی, نیروهای مسلح,
تسلط به دیگر زبان ها برای ویزیت بیمار
  • فارسی, انگلیسی,
دسترسی به مطب: برخورد منشی: زمان انتظار: امکانات محیط مطب: برخورد پزشک: نظر شما چیست؟
تبلیغات
مشاوره پزشکی لغو نوبت