• رزرو نوبت
  • توضیحات
  • گالری
  • نظرات

لطفا 10 دقیقه قبل از وقت تعیین شده در مطب حضور داشته باشید.

تخصص ها
  • متخصص
  • متخصص بیماری های پوست ،درماتولوژی
عضویت در انجمن های پزشکی
  • عضو انجمن علمی پوست و آمیزشی ایران
لیست بیمه های طرف قرار داد
  • تامین اجتماعی, طرف قرار داد با کلیه بیمه ها (خصوصی - دولتی),
تسلط به دیگر زبان ها برای ویزیت بیمار
  • فارسی,
دسترسی به مطب: برخورد منشی: زمان انتظار: امکانات محیط مطب: برخورد پزشک: نظر شما چیست؟
تبلیغات
مشاوره پزشکی لغو نوبت