• رزرو نوبت
  • توضیحات
  • گالری
  • نظرات

متاسفانه زمانی برای ویزیت اینترنتی توسط پزشک ثبت نشده است

تخصص ها
  • متخصص
  • متخصص بیماری های داخلی
عضویت در انجمن های پزشکی
  • عضو جامعه علمی پزشکان متخصص داخلی ایران
تسلط به دیگر زبان ها برای ویزیت بیمار
  • فارسی,
توضیحات
  • هرروزه هز ساعت 18:30الی22:30
دسترسی به مطب: برخورد منشی: زمان انتظار: امکانات محیط مطب: برخورد پزشک: نظر شما چیست؟
تبلیغات
مشاوره پزشکی لغو نوبت